Контакти

Адреси

"ЧЕЗ Електро България" АД

гр. София 1784, район "Младост"
бул. „Цариградско шосе” № 159, Директор защита на лични данни

Пон-Пет : 09:00-17:00

(02) 8958 075

"ЧЕЗ Разпределение България" АД

гр. София 1784, район "Младост"
бул. „Цариградско шосе” № 159, Директор защита на лични данни

Пон-Пет : 09:00-17:00

(02) 8958 075

„ЧЕЗ България” ЕАД

гр. София 1784, район "Младост"
бул. „Цариградско шосе” № 159, Директор защита на лични данни

Пон-Пет : 09:00-17:00

(02) 8958 075

"ЧЕЗ ИКТ България" ЕАД

гр. София 1784, район "Младост"
бул. „Цариградско шосе” № 159, Директор защита на лични данни

Пон-Пет : 09:00-17:00

(02) 8958 075

"ЧЕЗ Трейд България" ЕАД

гр. София 1000
пл. Позитано № 2, ет. 7
Директор защита на лични данни

Пон-Пет : 09:00-17:00

(02) 8958 075

"ЧЕЗ ЕСКО България" ЕООД

гр. София 1784, район "Младост"
бул. „Цариградско шосе” № 159, Директор защита на лични данни

Пон-Пет : 09:00-17:00

(02) 8958 075

"Фри Енерджи Проджект Орешец" ЕАД

гр. София 1784, район "Младост"
бул. „Цариградско шосе” № 159, Директор защита на лични данни

Пон-Пет : 09:00-17:00

(02) 8958 075

Центрове за обслужване на клиенти "ЧЕЗ Електро България"

Подробна информация на www.cez.bg

Пон-Пет : 08:00-18:00

Центрове за обслужване на клиенти "ЧЕЗ Разпределение България"

Подробна информация на www.cez-rp.bg

Пон-Пет : 08:00-18:00

Предоставените във формата за контакт лични данни ще бъдат обработвани с цел изпълнение на законовите разпоредби, свързани с прилагане на Вашите права, съгласно Регламент (ЕС) № 2016/679 и ще бъдат използвани за удостоверяване на Вашата самоличност и надлежното разглеждане на Вашето искане. Вашите данни ще се съхраняват в информационните системи за периода на разглеждане на Вашето искане и в срок до 5 години от подаването на Вашето заявление, с цел осигуряване на съответните доказателства при започване на евентуални съдебни или административни процедури. Личните Ви данни ще бъдат достъпни за заинтересованите дружества, които обработват Вашето искане, за дружеството ЧЕЗ ИКТ България АД, което е оператор на информационните системи, както и за дружеството ЧЕЗ България ЕАД, към което е назначено Длъжностното лице по защита на личните данни.

Свържи се с нас

Описание на формата