ЧЕЗ пази Вашите лични данни

CEZ_main_head_2_1920x1146_pad_478b24840a

Информационен уеб сайт на ЧЕЗ относно обработката на лични данни

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Изпълнява функции по защита на личните данни в дружествата от групата на ЧЕЗ в България

прочети още

КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ОБЪРНЕ КЪМ ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ

Защитава правата и интересите на субектите на данните

прочети още

ЗА КАКВО ОТГОВАРЯ ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Съдейства на лицата да упражнят техните права по отношение на личните им данни

прочети още

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЧНИ ДАННИ

Заявление до администратора на лични данни за упражняване на права

прочети още

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Детайли за контакт с Длъжностното лице

прочети още

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Термини използвани в защитната на личните данни

прочети още

ПОЛИТИКA ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Структура и кратко съдържание на политиките за защита налични данни в дружествата на ЧЕЗ

прочети още

ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ – ОРЗД

Пълен текст на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679

прочети още

Информация за "бисквитки"

Този уебсайт използва "бисквитки" единствено с цел да направи възможни или подобри определени негови функционалности, да улесни процеса на навигация за ползвателя и не използва „бисквитки“ за събиране, обработване, разпространение или съхранение на лични данни.